Technieken > InterZijn
Technieken

Dit zijn o.a. de technieken waar ik mee werk.

Mindfulness is mijn basis en van daaruit kijk ik welke techniek er bij jou en de situatie past.

Geen tas vol maar een koffer vol tools. Zo kan ik per persoon en per situatie een combinatie op maat maken die werkt.

Klik op de techniek om de omschrijving te laten uitklappen.

Wanneer je vragen hebt over een techniek, dan hoor ik het graag. Dan licht ik het je toe.

Klik op de techniek om de omschrijving te laten uitklappen.

De basis van Mindfulness training is aandacht brengen in de enige tijd die we hebben om te leven: het huidige moment, ‘hier’ en ‘nu’. Je bewust zijn van wat er gebeurt. Zonder aandacht missen we een zee van rijke ervaringen, dus het leven zelf!

Mindfulness is nodig omdat we vaak op de automatische piloot leven en reageren vanuit oude patronen. Wij worden meegenomen door allerlei gedachten, we maken ons zorgen en herbeleven frustraties of lopen de hele tijd te mokken. Het huidige moment wordt amper ervaren omdat we er vaak niet helemaal bij zijn want wij hebben het druk, druk, druk. Dat kost energie, geeft spanning en is niet effectief. Je productiviteit gaat omlaag.

Door aandacht te geven aan wat we doen terwijl we het doen en door te onthaasten, komen we thuis in het leven zelf. Dat geeft energie en ontspanning en is wel effectief. Je productiviteit gaat juist omhoog.

Er zijn inmiddels honderden studies die de effectiviteit van mindfulness bewijzen. Deze onderzoeken laten zien dat verbetering van kwaliteit van aandacht leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven. Tevens transformeert mindfulness de manier waarop je naar jezelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert

Mindfulness en therapie op maat is een krachtige combinatie die zich richt op het herstellen en onderhouden van de balans in jezelf. Zoals Kabat-Zinn dat zo mooi zegt, ‘ We kunnen de golfen niet stoppen, maar we kunnen ze wel leren surfen.’ Daar gaat het om! Leren omgaan met de uitdagingen in het leven en op je werk, dat je het beste uit jezelf kunt halen met meer innerlijke rust en balans.

Verder gaat het om:

 • tot jezelf komen
 • leren ontspannen
 • je grenzen leren voelen en aangeven
 • minder in je hoofd en meer in je lijf
 • leven met bewuste aandacht voor wat er ‘nu’ is
 • leren omgaan met de uitdagingen in je leven
 • een milder, accepterende houding ontwikkelen t.o.v. jezelf

Regressietherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij wordt uitgegaan dat elke klacht een oorzaak heeft in het verleden. Door contact te maken met de situatie waar de oorzaak van de klacht ligt, kan een bevrijdend herbeleven ontstaan. Daardoor kunnen de klachten verdwijnen. Regressietherapie beperkt zich tot dit leven en de zwangerschap.

Reïncarnatietherapie gaat er vanuit dat klachten ook in een verder verleden kunnen ontstaan en gaat daardoor verder terug in de tijd. Voorbij het tussen bestaan (bestaan tussen levens in) naar vorige levens en zelfs tot naar je oorsprong. Voor het onderbewustzijn van de mens maakt het daarbij niet uit of iets kort of zeer lang geleden is gebeurd: door er contact mee te maken krijg je toegang. De herbeleving wordt op vier niveaus doorgewerkt: mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel en heeft haar anker in het hier en nu. Deze inzichtgevende therapievorm is kortdurend en resultaatgericht. Bij meer dan 50% van de mensen verdwijnen hun klachten geheel of gedeeltelijk, terwijl nog eens 25% verbetering ervaart.

De Assen van Verandering is bedacht door de Amerikaanse cognitief psycholoog en NLP/Neurosemantiek trainer Michael Hall. Het is gebaseerd op onderzoek dat Hall heeft gedaan naar mensen, die uit zichzelf (dus zonder professionele hulp) een belangrijke verandering in hun leven succesvol hebben behaald. Hall heeft van al deze ‘veranderingsexperts’ de achterliggende structuur van hun succesvolle gedrag in kaart gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat iedereen die succesvol verandert acht dezelfde aspecten benoemt, die eveneens naar voren komen als fasen binnen het veranderingsproces.

Deze aspecten zijn:

 1. Ergens weg van willen, iets willen vermijden
 2. Ergens naartoe willen, iets willen bereiken
 3. Inzicht in de gedachten en gevoelens die het ongewenste gedrag sturen
 4. Het besluit nemen te veranderen
 5. Binnen jezelf nieuwe, effectieve gedachten en gevoelens creëren
 6. Nieuw, effectief gedrag ontwikkelen en dit gedrag uitvoeren.
 7. De behaalde verandering erkennen en waarderen
 8. De nieuwe strategie kritisch bekijken en testen om deze te verbeteren.

Ademtherapie / coaching is een zeer effectieve holistische helingsmethode. Een specifieke ademhalingstechniek zorgt er voor dat meer zuurstof op celniveau wordt opgenomen, wat resulteert in een fysieke en emotionele vitalisering, welke leidt tot een hoger niveau van bewustzijn.

Ons ademhalingspatroon wordt gestuurd door onze emoties, verlangens en belemmeringen. Door jouw bestaande ademhalingspatroon te vervangen door een specifieke ademhalingstechniek, ben je in staat jezelf te bevrijden van oude patronen en blokkades.

Deze ademtechniek kan ik effectief inzetten als bewustwordingstool in een sessie. Als cliënt wordt je begeleidt op de zoektocht naar wie jij werkelijk bent, naar een betere gezondheid, meer rust en een toenemend zelfbewustzijn.

Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd te werken met specifieke ademhalingstechnieken. Ieder mens heeft zijn eigen ademhalingspatroon, ontstaan door alle eerdere ervaringen die je hebt opgedaan in je leven.

Onverwerkte emoties hebben zijn weerslag op jouw ademhaling zonder dat je hier bewustzijn op hebt. De betekenis achter ieder adempatroon vertelt iets over de persoon en zijn geschiedenis, alsmede de manier waarop iemand in het leven staat. Door de adempatronen tijdens sessies te veranderen, verander je door jezelf te bevrijden van oude patronen en blokkades.

Het is een fantastische methode om mensen meer in hun lichaam te krijgen en te associëren met elke vorm van emotie. Zowel positieve emoties als plezier, enthousiasme en blijdschap als ook minder positieve emoties als verdriet, angst en boosheid. Als je de laatste categorie niet kunt voelen kun je ook de eerste categorie niet voelen en dat maakt het leven vlak.

Door mensen tijdens een ademsessie vol en intens te leren ademen, leer je ze ook vol en intens te leven. Door andere technieken te comineren met ademwerk zorgt dit voor permanente veranderingen in oude, niet functionele patronen.

Bio-Energetica leert je voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Het lichaam is je huis en gevoelens zijn de reactie op de omgeving. Dus het is erg belangrijk dat je op tijd de goede informatie krijgt om adequaat te kunnen reageren.

Het lichaam weer beschikbaar maken voor het voelen is essentieel. Daarnaast leer je om gevoelens te uiten. Gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn en zetten je aan tot actie. Ze vormen een bron van de menselijke energie, ons uniek zijn en motivatie, en ze zijn een deur tot onze intuïtie. Het uiten en naar buiten brengen van gevoelens en emoties is in deze maatschappij erg ondergewaardeerd. Vanaf onze jeugd hebben we veelal geleerd om emoties binnen te houden. Dat heeft tot gevolg dat we niet meer durven voelen. Voelen is eng geworden en we zijn er bang van. We weten vaak ook niet hoe je veel voelen kunt hanteren in je lichaam.

Bio-Energetica is geen oplossing voor ziektes maar een doeltreffende en efficiënte methode om je lichaam beschikbaar te maken voor gevoelens en emoties. Je gaat weer voelen dat je bestaat. Met twee voeten op de grond. Deze gewaarwording heb je nodig om voor jezelf te kunnen opkomen.

Het leren eerlijk worden naar jezelf is moeilijker dan we denken. We houden ons graag voor de gek. Het gaan luisteren naar de signalen van je lichaam vereist dat je bereid bent om eerlijk te zijn. Het lichaam liegt niet en wat je voelt is waar. Het ernaar luisteren heeft consequenties, lichaamswerk leert je vanuit je eigen liefde en in mildheid naar jezelf deze consequenties te zien en vandaar uit keuzes te maken. Je grenzen te stellen en op te komen voor jezelf.

De werkwijze van Bio-Energetica is ervaringsgericht. Al doende krijg je zicht op je persoonlijkheidsstructuur. Leer je oude trauma’s te verwerken en kan de heling beginnen. Daarnaast leer je vaardigheden om je leven in de door jou gewenste banen te leiden.

Bio-Energeitica leert je de eeuwige strijd te stoppen tussen denken en voelen.

De bedenker van familieopstellingen, Bert Hellinger, ontdekte dat het mogelijk is om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen zelf erbij te halen.

Door willekeurige mensen als ‘representant’ voor familieleden (door generaties heen) op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en de vrager (degene wiens familie wordt opgesteld) verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt.

Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor tot verwerking van oude pijn te komen.

Burn-out en overspannenheid kunnen ontstaan door een combinatie van allerlei factoren. Ook de symptomen zijn divers zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen en/of lichamelijke klachten. Het kan het gevoel geven van “opgebrand zijn”, geen of onvoldoende energie en motivatie. De situatie is per persoon verschillend.

Binnen de holistische aanpak wordt uitgegaan van zes herstelfactoren die elkaar beïnvloeden. Het gaat om acceptatie, balans tussen inspanning en ontspanning, contact met lichaam en hart, stofwisseling, steun en zelfinzicht. Tijdens de training komen naast deze herstelfactoren ook onderwerpen aan bod als ‘wat is een burn-out’, de kenmerken van de intake, re-integratie, energie-herstel als eerste prioriteit, contact met werkgevers en bedrijfsartsen en preventie van herhaling. Korte theoretische toelichtingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen.

Een Innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het “gewonde kinddeel”, te ontdekken en te verwerken.

Tijdens de sessie wordt een sfeer van veiligheid, acceptatie en steun gecreëerd, waardoor er vanuit het innerlijke kind weer ruimte en vertrouwen is om te helen. De technieken die je in de sessie ondergaat zijn essentieel voor een succesvol en gelukkig leven.

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (meestal het met de ogen volgen van een bewegende hand van de therapeut). Hierdoor wordt het informatieverwerkingssysteem in de hersenen gestimuleerd.

Technisch gesproken: we zorgen voor een optimale communicatie en integratie tussen het emotionele brein (het limbische systeem, het onbewuste van Freud) en het cognitieve brein (de neocortex, het bewuste waarin functies als geweten, reflectie, planning, aandacht, redenatie-vermogens, taal, concentratie e.d. zetelen).

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Er bestaan inmiddels een behoorlijk aantal gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

De krachtige en snelle werking van deze therapievorm heeft zelfs geleid tot de bijnaam ‘power therapy’.

Psychosomatiek is een therapievorm welke de wisselwerking tussen lichaam en psyche behandeld.

‘Mens sana in corpore sano’, een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze oude Romeinse stelling is heden ten dage nog behoorlijk actueel.

De verwijzing binnen deze stelling over het elkaar functioneel in balans houden van geest en lichaam, is het vertrekpunt van de psychosomatische therapie. ‘Psyche’ en ‘soma’, geest en lichaam, hier in het Grieks samengevoegd duiden op eenzelfde zienswijze.

Een grote hoeveelheid klachten ontstaat uit de balansverstoring tussen lichaam en geest. Zeker nu in onze huidige samenleving, met de druk van de 24 uurs maatschappij, de overvolle wegen, de overbelaste agenda’s, is het uitermate belangrijk een evenwicht te (her)vinden. Veel klachten zijn niet of moeilijk medisch vast te stellen. Toch zijn er vaak gefundeerde redenen waarom symptomen optreden.

Bij het horen van de term Hypnotherapie denken mensen vaak direct aan toneelhypnose, opgevoerd door artiesten zoals Rasta Rostelli, waarbij de slachtoffers volledig overgeleverd zijn aan de grillen van de hypnotiseur. Hypnotherapie is echter minder eng dan je in eerste instantie zult verwachten, want de toegepaste vorm van hypnose is slechts een lichte meditatieve ontspanning, waarbij jij de controle behoudt en je volledig bewust blijft van wat er met je gebeurt.

Een groot deel van het lichamelijk en psychisch functioneren, wordt door het onbewuste gestuurd. Autonome systemen zoals ademhaling, bloeddruk en spijsvertering functioneren zonder dat je er bij na hoeft te denken. Sterker nog, met je bewuste psyche ben je meestal niet eens in staat deze systemen te beïnvloeden. Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Neem als voorbeeld vliegangst. Je weet rationeel dat je niet bang hoeft te zijn, maar als je in een vliegtuig zit krijg je plotseling een oncontroleerbare panische angst.

Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose om in contact te komen met dit onbewuste. Via het onbewuste kunnen vele lichte psychische- en psychosomatische problemen behandeld worden. De term die hiervoor gebruikt wordt is “Hypnotische inductie”.

Als relatietherapeut beoogt de starre communicatiepatronen van de betrokkenen te veranderen. Openheid: de partners mogen leren de dingen die zij elkaar willen zeggen, duidelijk en concreet te uiten zonder dubbele bodems of vage woordsalades. Ze mogen ook leren elkaar aan het woord te laten met wederzijds respect naar elkaar.

Ik leer de partners te letten op elkaars non-verbale signalen en leren erop te reageren. Door de aanwezigheid van een derde(ik als therapeut) raken de betrokkenen vaak minder bang van elkaar. De therapeut neemt in het begin het voortouw om dit proces in gang te brengen (directieve strategieën).

Onze samenleving vergrijst, waardoor het aantal ouderen als cliënt in de therapeutische praktijk snel toeneemt. Ook het aantal mensen die deze ouderen verzorgen, de zogenaamde mantelzorgers, komen we steeds vaker tegen als cliënten in de therapeutische praktijk.

Het therapeutisch werken met ouderen vergt een andere benadering dan het werken met volwassenen. Een essentieel gegeven bij het werken met ouderen is dat zij vaak niet meer de keuze hebben om hun leven anders in te inrichten. Hij of zij moet leven met dat wat er is.

Terugkijken, gevoelens van spijt, rouw om het verlies van mensen, maar ook van hoop, afhankelijk zijn van anderen. Dit zijn een paar thema’s die aan bod kunnen komen. De ontwikkelingspsychologische vraagstukken in de laatste levensfasen van de mens passeren de revue.

Neuro linguïstisch programmeren is de studie van interne en externe communicatie, subjectieve ervaringen en de ontwikkeling van methodes en technieken om dit te veranderen. Deze leer is samengesteld uit diverse wetenschappelijke velden zoals neurolinguistiek en hypnotherapie.

NLP helpt mensen zichzelf algemeen in een positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen. Je lichaamshouding beïnvloedt je geest en je geest beïnvloedt je lichaamshouding.

Rapport, de afstemming tussen mensen, kan bewust worden verbeterd door gebruik van lichaamshouding, stem, en woordkeuze. Eerst door deze te imiteren en in te spelen op de persoonlijke ontvangstvoorkeuren van de ontvanger, waarbij vastgesteld wordt of de ontvanger auditief, visueel of sensitief is ingesteld.

Binnen NLP onderzoeken en verklaren wij hoe we informatie vanuit de buitenwereld verwerken. Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of plattegrond welke je zelf van die wereld hebt gemaakt. De communicatie bestaat uit de uitwisseling tussen ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’, tussen omgevingsfactoren en alles wat zich onbewust binnen jou afspeelt. Hierbij wordt gelet op hoe je jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag

Provoceren is de overtreffende trap van confronteren. Provocatief coachen is een stijl op zich. Als coach neem je de rol van advocaat van de duivel. De stijl is een manier van communicatie die humor en uitdaging combineert met speelsheid, confrontatie en goed contact.

Provoceren doe ik alleen als je een sterke vertrouwensband is met mijn client en ik de juiste humoristische toon te pakken hebt. De gedachte achter provocatief coachen is dat mensen weerbaarder zijn dan je denkt en ze zich zullen afzetten tegen het gedrag van de coach: trek de ezel aan zijn staart als je wilt dat hij vooruit wil gaan.

RET (Rationeel-emotieve therapie) is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert.

Volgens Albert Ellis (1913-2007), de grondlegger van Rationeel-emotieve therapie, leeft ieder mens op grond van een systeem van overtuigingen. Dit systeem van overtuigingen, ook wel het ‘belief system’ genoemd, is verantwoordelijk voor onze emoties en gedrag. Wanneer een overtuiging improductief of onjuist is, dan is er sprake van een irrationele overtuiging.

Het voornaamste uitgangspunt van RET is dat dergelijke irrationele overtuigingen negatieve emoties en ongewenst gedrag tot gevolg hebben. In rationeel-emotieve therapie leert je bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde, rationele overtuigingen. Deze ontwikkeling in de manier van denken van jouw als cliënt een positieve verandering van de emoties tot gevolg en kan zodoende leiden tot genezing van gedragsproblemen en psychische klachten.

Rationeel-emotieve therapie wordt vaak gezien als vorm van cognitieve therapie omdat het is gericht op het veranderen van het denken. Verschillen met cognitieve therapie zijn er echter ook: bij RET neem je een actievere rol aan, aangezien zelfanalyse een belangrijk onderdeel van de therapie is. Doorgaans zal je in een rationeel-emotieve therapie meer worden uitgedaagd en geconfronteerd dan tijdens cognitieve therapie. Ook is er in RET tot op zekere hoogte aandacht voor het verleden, in tegenstelling tot cognitieve therapie.

Er zijn vele definities in omloop over het begrip coaching. De een ziet coachen als een containerbegrip voor alle vormen van begeleiding en een ander ziet coachen als een heel specifieke vorm van het ontwikkelen van mensen.

Coachen is een vorm van samenwerking waarbij de coachee (jij als cliënt) zijn gewenste persoonlijke en professionele doelen bereikt met de assistentie van een coach. Coachen helpt de coachee zijn prestaties te verbeteren, en meer voldoening uit zijn leven te halen. Een coach assisteert bij het bereiken van doelen en wensen.

Als coach heb ik geleerd om de juiste vragen te stellen, vanuit een open instelling te luisteren en te ondersteunen terwijl de coachee zich committeert aan wat je wil bereiken. Door deze communicatie ontwikkelt je nieuwe inzichten die gebruikt worden om verder te komen in het leven. Coachen versnelt dit proces door te focussen op waar men vandaag staat en op wat men bereidt is te doen om te komen waar men wil zijn in de toekomst.

Een coach luistert, observeert en geeft feedback. Het is de taak van de coach om die ondersteuning te bieden waardoor de coachee vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelt en de verantwoordelijkheid neemt om de gewenste resultaten te realiseren.

In het kort werkt een coach als een katalysator bij het bereiken van de doelen van de coachee. Mensen bereiken meer met ondersteuning. Coaches werken hierbij gewoonlijk met drie basis vragen: wie ben je, wat kan je en wat wil je.

Bij Voice Dialogue wordt voor de behandeling gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Beïnvloedt door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen welke ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen.

Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen. Met Voice Dialogue zul je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je bewust zult worden van je handelingen en denkwijzen.

Direct een afspraak inplannen?
Scroll naar top

Afspraakplanner

InterZijn draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders