Wat kan psychodynamische therapie voor mij doen?

Wat is psychodynamische therapie?

Psychodynamische therapie is een beproefde en erkende behandelmethode. Deze therapie richt zich op de onderliggende emotionele en psychologische problemen die leiden tot symptomen en gedragsproblemen. Het is gebaseerd op de theorieën van Sigmund Freud, Frans Anton Mesmer en andere grootheden. In de loop der tijd is het verder ontwikkeld door het doen, maar ook door onderzoeken.

Een psychodynamisch therapeut is een opgeleide en gekwalificeerde therapeut die gespecialiseerd is in psychodynamische therapie. Deze therapeuten helpen mensen om inzicht te krijgen in hun innerlijke conflicten, emoties en gedragingen. Door hen te ondersteunen bij het verwerken en oplossen van deze problemen help ik jullie je doel te bereiken. Je eigen gemaakte doel.

Psychodynamische therapie is een diepgaande vorm van psychotherapie die zich richt op het verkennen van bewuste en onbewuste gedachten, emoties en ervaringen. Het doel is om inzicht te krijgen in de psychologische factoren die bijdragen aan emotionele en gedragsproblemen, en om verbetering te bewerkstelligen in de kwaliteit van het dagelijks leven.

Psychodynamisch is een essentieel aspect van het psychoanalytische denken, de gedachte namelijk dat de geest een krachtenspel vormt van motieven, verlangens en impulsen enerzijds, en normen en waarden anderzijds. Het feitelijke gedrag is een meer of minder geslaagd compromis daarvan. Dit is de essentie van alle psychoanalytische modellen. ‘Ze [de psychoanalyse] is een dynamische zienswijze, die het psychische leven tot een spel van begunstigende en remmende krachten herleidt’ (Freud, 1910i; 5: 314). Naast het topische en het economische gezichtspunt is de dynamische zienswijze de belangrijkste in de psychoanalyse.

Hoe gaat de psychodynamische therapie in zijn werk?

In psychodynamische therapie krijgt de cliënt de kans om zijn of haar gedachten, gevoelens en verleden te bespreken. In een vertrouwelijke en niet-oordelende omgeving voelt het veilig om je diepste innerlijke geheimen bloot te leggen. Ik als jouw therapeut luister met aandachtig en help jouw als cliënt om verbanden te leggen tussen jouw huidige problemen en gebeurtenissen uit het verleden.

Deze verbanden kunnen onderbewuste conflicten en patronen blootleggen die bijdragen aan het huidige gedrag van de patiënt. De psychodynamisch therapeut helpt de patiënt om deze conflicten en patronen te begrijpen en te verwerken. Zo leer je hoe deze kunt aanpakken in het dagelijks leven.

De therapie richt zich op het verkennen van de relaties en gebeurtenissen uit het verleden die een impact hebben op het huidige functioneren, en het onderzoeken van hoe deze ervaringen beïnvloeden hoe iemand zich op dit moment gedraagt en voelt.

Wat levert psychodynamische therapie op?

Deze resultaten zijn echter afhankelijk van de individuele situatie en de ernst van de emotionele of gedragsproblemen. Psychodynamische therapie vereist meestal een langere tijd van commitment en regelmatige sessies, maar kan uiteindelijk leiden tot blijvende verbeteringen in het emotionele welzijn en het dagelijks functioneren.

In het algemeen wordt psychodynamische therapie beschouwd als een effectieve behandeloptie voor mensen met een breed scala aan emotionele en gedragsproblemen, waaronder angst, depressie, traumageschiedenissen en persoonlijkheidsstoornissen. Het is belangrijk om een ​​geschikte therapeut te vinden die bekend is met psychodynamische technieken en die een sterk therapeutisch rapport kan opbouwen met de patiënt.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Psychodynamische therapie is meestal een lange-termijnbehandeling en vereist commitment en regelmatige sessies. Met 2 a 3 sessies maak je een mooi begin. Voor inzichten kom je al een heel eind. Voor dieper liggende problemen heb je meer sessies nodig. De hoeveelheid ligt aan de problematiek en hoe je zelf met het huiswerk omgaat. Het kan nuttig zijn voor een breed scala aan emotionele en psychologische problemen, zoals angst, depressie, relatieproblemen, persoonlijkheidsstoornissen enzovoort.

In het algemeen biedt psychodynamische therapie een diepgaand inzicht en heling in de menselijke psyche en de emoties die onze gedragingen beïnvloeden. Het helpt jouw om hun emotionele en psychologische problemen op te lossen en een bevredigender en evenwichtiger leven te leiden.

Wilt u meer informatie?
Scroll naar top

Afspraakplanner

InterZijn draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders